Mostmining ХХК
Menu
Нээлттэй ажлын байр

  Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа
Ерөнхий нягтлан бодогч 2018.06.15 2018.06.30
Уурхайн нягтлан бодогч 2018.06.15 2018.06.30
Уулын мастер 2018.06.15 2018.06.30
Уурхайн эмч 2018.06.15 2018.06.30
Уурхайн мэдээний ажилтан 2018.06.15 2018.06.30
Уулын инженер 2018.06.15 2018.06.30
Автогрейдерийн оператор 2018.06.15 2018.06.30
Тооцооны нягтлан бодогч 2018.06.15 2018.06.30
Өрөм тэсэлгээний инженер 2018.06.15 2018.06.30